Poniżej znajduje się schemat zarządzania kryzysowego:

1. NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM.